Đối tượng khách hàng

Tập đoàn

Softline cung cấp các giải pháp trọn gói "end-to-end" cho các khách hàng của mình thông qua nhóm Tư vấn Kỹ thuật, Dịch vụ Thương mại và Tư vấn và Hỗ trợ, theo đó chúng tôi có được các lựa chọn, cách thức truy cập thông tin tốt nhất và đảm bảo hoạt động, bảo dưỡng công nghệ tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, sử dụng các quy trình tốt nhất như SAM (Quản lý Tài Sản bằng Phần mềm), ISO 19770-1… Cả hai đều phục vụ ngay tại chỗ (tại văn phòng của khách hàng) và trong đám mây (Điện toán Đám mây).

Đối tượng khách hàng

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: