Đối tượng khách hàng

Lĩnh vực Công

Mức độ sử dụng công nghệ trong các tổ chức lĩnh vực công có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức này và quốc gia nói chung. Chúng tôi tin tưởng có thể xây dựng một môi trường tương tác đơn giản và thuận tiện với người dân và các doanh nghiệp. Chúng tôi nắm vững cơ cấu và quy trình nhà nước và đặc biệt, chúng tôi hiểu rõ những lợi ích và điều kiện đặc biệt mà các tổ chức cần có để được cấp phép nhằm tối đa hóa đầu tư của họ. Các phần mềm này cũng ứng dụng cho các cơ quan chính phủ, các tổ chức giáo dục, các tổ chức phi lợi nhuận và các trung tâm đào tạo. Thậm chí với nguồn ngân sách khiêm tốn, bạn vẫn có thể thực hiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ CNTT, điều này giúp tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn rất nhiều.

Đối tượng khách hàng

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: