Công ty

Sứ mệnh

Softline đảm bảo và hỗ trợ khách hàng của mình nâng cao hiệu quả cạnh tranh thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại và xem tài sản lớn nhất của mình là đội ngũ nhân viên, tạo cho họ công ăn việc làm trong một công ty công nghệ hàng đầu giúp họ phát triển và lớn mạnh. 

Softline tin tưởng rằng với những kinh nghiệm và khả năng của mình, Softline có thể đáp ứng nhiều hơn nữa các yêu cầu từ các tổ chức, doanh nghiệp về CNTT trong việc cung cấp phần mềm bản quyền, tư vấn giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật với phương châm cùng hợp tác, cùng phát triển!


Công ty

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: