Ngành nghề kinh doanh

Khối Dịch vụ Tư vấn

Sự phức tạp ngày càng tăng của các hệ thống máy tính hiện đại khiến chúng ta không thể tối đa hóa các năng lực sẵn có nếu không có sự hiểu biết chuyên sâu và thích ứng phù hợp. Chú trọng vào việc sử dụng có hiệu quả CNTT của khách hàng, Softline có nhóm chuyên gia về CNTT có nhiều kinh nghiệm và trình độ và cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Chúng tôi có "bí quyết" quý giá vì tất cả chuyên gia tư vấn của chúng tôi đều có giấy chứng nhận cao nhất, được hỗ trợ bởi các hãng CNTT hàng đầu trên thị trường mà chúng tôi hợp tác. Ngoài ra, việc mở rộng sự hiện diện của Softline trong khu vực cho phép chúng tôi tạo nên sự thống nhất trong hoạt động tại mỗi quốc gia nhằm tận dụng tốt hơn các kinh nghiệm quốc tế ở những thị trường khác nhau.

Với mong muốn mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt nhất không chỉ tại thời điểm đầu tư công nghệ mà kể cả quá trình triển khai và ứng dụng, Khối Dịch vụ của Softline được chia thành ba lĩnh vực rõ ràng.

Tính biến động của thị trường, xét cả ở khía cạnh nghiệp vụ và công nghệ, tạo ra tại rất nhiều doanh nghiệp một mạng lưới hạ tầng, ứng dụng và hệ thống không tương thích lẫn nhau và do đó dẫn đến khó khăn trong quản lý. 

Khối Dịch vụ Tư vấn của chúng tôi có trình độ chuyên môn để thiết kế, lập kế hoạch, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng cùng các ứng dụng hoạt động trong một môi trường phức tạp. 

Các lĩnh vực dịch vụ Softline cung cấp gồm

- Cơ sở hạ tầng CNTT:

 • Cơ sở hạ tầng và Bảo mật: Dịch vụ Thư mục, Ảo hóa, Bảo mật, Sẵn sàng Cao
 • Nhắn tin và Cộng tác: Mail, Truyền thông và Cộng tác Hợp nhất.
 • Quản lý: Triển khai Máy chủ và Máy trạm, Giám sát Cơ sở hạ tầng và Quản lý Tài sản

- Nền tảng Ứng dụng:

 • Phát triển: Phát triển các ứng dụng kinh doanh. Chuyển dữ liệu và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và các ứng dụng
 • Các cổng Thông tin Doanh nghiệp: Việc phát triển nền tảng phối hợp công việc góp phần tăng năng suất lao động và quản lý nội dung của doanh nghiệp

- Đảm bảo Hoạt động Liên tục:

 • Hoạt động: Giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng, dự phòng nguồn lực
 • Hỗ trợ Kỹ thuật: Hỗ trợ tích cực và chủ động

Ngành nghề kinh doanh

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: