Ngành nghề kinh doanh

Hỗ trợ

Tất cả khách hàng đã mua phần mềm do Softline cung cấp có thể nhận được hỗ trợ cơ bản. Bao gồm tư vấn chuyên nghiệp về tính năng hoạt động, việc sử dụng bản quyền, các lỗi và sự cố chính có liên quan đến cài đặt ban đầu và kích hoạt phần mềm.

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau: Tư vấn cài đặt và quản lý phần mềm, các giải pháp về kỹ thuật với mô hình khách hàng cơ sở hạ tầng CNTT "dựa trên nền tảng cơ sở ảo", truy cập cập nhật và sửa lỗi phần mềm và đồng bộ với nhà cung cấp phần mềm liên quan đến những yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh dịch vụ hỗ trợ cơ bản, hỗ trợ nâng cao bao gồm tham gia tích cực của trung tâm hỗ trợ kỹ thuật Softline trong việc vận hành cơ sở hạ tầng CNTT của khách hàng, bao gồm hệ thống CNTT và kiểm tra tài liệu, theo dõi phòng ngừa các dịch vụ chính, cải thiện các khuyến nghị thực hiện, ổn định cơ sở hạ tầng và bảo mật và các chuyến viếng thăm và tư vấn cho các khách hàng của chúng tôi.

Ngành nghề kinh doanh

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: