Đối tác liên kết

Đối tác liên kết

Softline có mối quan hệ hơn 3.000 nhà sản xuất phần mềm lớn trên thế giới!

Software
 • Microsoft
 • IBM Software
 • Citrix
 • Oracle
 • Red Hat
 • VM Ware
 • Autodesk
 • Adobe
Hardware
 • IBM Hardware
 • HP
 • Dell
 • Fortinet
 • Cisco Hardware
 • Watchguard
 • Checkpoint
 • QNap
 • APC UPS
Security Products
 • Symantec
 • Kaspersky
 • Trend Micro
 • E-set
 • Mc Afee

Đối tác liên kết

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: