Các Giải pháp

Phát triển Ứng dụng

Các công ty hoạt động dựa trên bộ hệ thống đó phải thích nghi với logic trong kinh doanh để quản lý có được kết quả kinh doanh hiệu quả hơn. Thách thức đó là phát triển, sử dụng và duy trì các ứng dụng, đảm bảo truy cập thông tin một cách an toàn trong khi vẫn duy trì được chất lượng mong muốn.

Lĩnh vực Công
 • Dự án trọn gói "end-to-end", từ khái niệm ban đầu thông qua sử dụng và bảo trì
 1. Kết hợp những ứng dụng hiện có 
 2. Phát triển ứng dụng linh động
 3. Các ứng dụng quản lý quy trình kinh doanh
 • Tư vấn lựa chọn công nghệ phù hợp nhất
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện
 • Tích hợp dữ liệu do những công cụ này cung cấp cho hệ thống của doanh nghiệp
 • Thử nghiệm sản xuất
 • Đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: