Các Giải pháp

Business Intelligence

Giải pháp BI cho phép các công ty xử lý nhiều dữ liệu, loại bỏ nhanh chóng các chỉ báo hoạt động hoạt động Chính trong lĩnh vực kinh doanh như sản xuất, bán hàng, tài chính, v.v.v. Nó cũng cho phép có được các chỉ số hoạt động của toàn bộ phạm vi thông tin hoạt động, cho phép ứng phó hiệu quả với thay đổi thị trường và điều chỉnh quy trình chính xác hơn. Đây là lý do tại sao nó có tác động trực tiếp đến việc đạt được mục tiêu hoạt động và kinh doanh thông qua việc ra quyết định tốt hơn.

Lĩnh vực Công
 • Tư vấn lựa chọn công nghệ giám sát và quản lý phù hợp nhất
 • Tư vấn đầy đủ về việc mua phần mềm, bản quyền và phần cứng
 1. Lựa chọn phần cứng và công cụ quản lý và phân tích thông tin
 2. Tư vấn đầy đủ cho việc cấp bản quyền giải pháp
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện
 1. Áp dụng hệ thống BI trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, tiếp thị, phân phối và nguồn nhân lực
 2. Giải pháp tích hợp CNTT trong kiểm soát hiệu quả công việc - phân bổ nguồn lực, lập ngân sách, metric chính, v.v.v. 
 3. Tích hợp dữ liệu do những công cụ này cung cấp cho hệ thống của doanh nghiệp
 • Thử nghiệm sản xuất
 • Đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: