Các Giải pháp

Dịch vụ Thư mục

Loại dịch vụ này giúp các công ty chuyển đổi hoạt động của mình thông qua việc thực hiện cơ cở hạ tầng mạng lưới từ mức cơ bản đến nâng cao (dịch vụ xác thực người dùng, thư mục và in qua chia sẻ, quản lý hiệu quả, v.v.v) điều đó sẽ giảm chi phí và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Lĩnh vực Công
 • Tư vấn cơ sở hạ tầng hỗ trợ CNTT cho việc lựa chọn công nghệ phù hợp nhất
 • Tư vấn đầy đủ về việc mua phần mềm, bản quyền và phần cứng
 1. Lựa chọn phần cứng và công cụ cho việc quản lý và bảo vệ nền tảng
 2. Tư vấn đầy đủ cho việc cấp bản quyền giải pháp
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện
 • Thử nghiệm sản xuất
 • Đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm bảo trì chính
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: