Các Giải pháp

Sẵn có cao và Dự phòng

Trong một môi trường các tổ chức hoạt động ngày nay ngày một trở nên cạnh tranh hơn và quản lý thông tin là điều hết sức quan trọng, thì tính luôn sẵn có của thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Mục tiêu của giải pháp này nhằm giảm thiểu việc mất mát thông tin kể cả do con người hoặc do máy móc, đảm bảo bảo vệ dữ liệu thích hợp và giảm thiểu thời gian máy chủ và hệ thống không hoạt động do sự cố.

Lĩnh vực Công
 • Tư vấn lựa chọn dự phòng công nghệ và để có tính sẵn có thông tin ở mức cao nhất
 • Tư vấn đầy đủ về việc mua phần mềm, bản quyền và phần cứng
 1. Lựa chọn phần cứng và công cụ quản lý và phân tích thông tin
 2. Tư vấn đầy đủ cho việc cấp bản quyền giải pháp
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện
 • Thử nghiệm sản xuất
 • Đào tạo và hỗ trợ cho các kỹ thuật viên chịu trách nhiệm về công cụ dự phòng và quản lý sử dụng
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: