Các Giải pháp

Quản lý cơ sở hạ tầng

Những giải pháp này góp phần quản lý môi trường thực tế và ảo công nghệ thông tin (CNTT) thông qua trung tâm dữ liệu, máy tính và thiết bị khách. Nắm bắt và nâng cao hiểu biết về hệ thống, chính sách, quy trình và quy tắc tốt nhất, từ đó bạn có thể tối ưu hóa cơ sở hạ tầng nhằm giảm chi phí, nâng cao tính hữu hiệu của ứng dụng và cải thiện dịch vụ.

Lĩnh vực Công
 • Tư vấn lựa chọn công nghệ giám sát và quản lý phù hợp nhất
 • Tư vấn đầy đủ về việc mua phần mềm, bản quyền và phần cứng
 1. Lựa chọn phần cứng và công cụ cho việc quản lý và giám sát quy trình
 2. Tư vấn đầy đủ cho việc cấp bản quyền giải pháp
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện
 • Thử nghiệm sản xuất
 • Đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: