Các Giải pháp

Portals and Collaboration

Một trong những thách thức lớn nhất mà hầu hết tổ chức đều gặp phải đó là việc tổ chức lại đám thông tin hỗn độn, và giúp người sử dụng truy cập thông tin an toàn.

Softline thực hiện giải pháp các cổng thông tin dựa trên những công nghệ khác nhau cho phép phối hợp trên nền tảng lý tưởng. Cổng thông tin đã trở thành điểm truy cập thông tin, ứng dụng và dịch vụ trong mạng nội bộ/bên ngoài duy nhất, nó cho phép tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của tổ chức và xây dựng một nền tảng tri thức, tự động hóa quy trình làm việc và đặc biệt tổ chức làm việc nhóm cho tất cả nhân viên cùng thực hiện một dự án cụ thể.

Thực hiện giải pháp cổng thông tin nghĩa là:

 • Giảm chi phí hoạt động bằng cách cải thiện quản lý thông tin và cải thiện thông tin liên lạc nội bộ
 • Dối với nhân viên: truy cập thông tin dễ dàng 
 • Sử dụng những công nghệ hiện có hiệu quả hơn
 • Diểm duy nhất truy cập vào thông tin doanh nghiệp 
 • Tự động hóa các quy trình kinh doanh nội bộ.
Lĩnh vực Công
 • Tư vấn lựa chọn công nghệ cổng thông tin phù hợp nhất
 • Tư vấn đầy đủ về việc mua phần mềm, bản quyền và phần cứng
 1. Lựa chọn phần cứng và công cụ cho việc quản lý, bảo vệ và sao lưu thông tin trên cổng thông tin
 2. Tư vấn đầy đủ cho việc cấp bản quyền giải pháp
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện
 • Thử nghiệm sản xuất 
 • Đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm bảo trì cổng thông tin
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: