Các Giải pháp

An ninh Thông tin

An ninh thông tin là một trong những lĩnh vực chính của công ty chúng tôi. Softline cung cấp nhiều giải pháp an ninh khác nhau từ an ninh thông tin cá nhân cho tới các môi trường CNTT phức tạp và quan trọng. Chúng tôi biết cách xử lý hầu hết mọi vấn đề bảo mật mà các công ty gặp phải - từ lập chiến lược an ninh thông tin nền tảng, lựa chọn các giải pháp hiệu quả nhất tới việc hỗ trợ và trợ giúp phát triển hệ thống hiện có của khách hàng.

Lĩnh vực Công

Chúng tôi phát triển cách tiếp cận tích hợp cho các dự án trong lĩnh vực bảo mật thông tin, bao gồm các giai đoạn:

1. Phân tích và đánh giá thông tin bảo mật
2. Thiết kế, Lập kế hoạch và Thực hiện hệ thống quản lý thông tin bảo mật
3. Hỗ trợ

Softline cung cấp cho khách hàng của mình nhiều giải pháp và dịch vụ đầy đủ cho việc quản lý hiệu quả đường dẫn an toàn và bảo vệ toàn diện thông tin kinh doanh bảo mật, bao gồm:

 • Kiểm toán An toàn
 • Tuân thủ
 • Bảo vệ thông tin cá nhân
 • Quản lý Lỗ hổng
 • Lọc nội dung 
 • Bảo vệ thông tin ưu tiên, bảo vệ rò rỉ thông tin bảo mật (hệ thống-DLP)
 • Quyết định IRM (giám sát tích hợp và dữ liệu cấu hình) 
 • Nhận diện và xác thực 
 • Kiểm tra mã bảo mật

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: