Các Giải pháp

Tích hợp Hệ thống

Các giải pháp hướng tới thực hiện và tiêu chuẩn hóa máy bàn và máy chủ thông qua việc kết hợp giữa thực tiễn và lý luận. Một trong những lợi ích của tiêu chuẩn hóa chúng tôi đề cập: sử dụng hình ảnh, quản lý và giảm chi phí quản lý cơ sở hạ tầng hỗ trợ, với mục tiêu cuối cùng là tối ưu hóa đầu tư của bạn.

Lĩnh vực Công
 • Tư vấn thiết kế kế hoạch thực hiện và tiêu chuẩn hóa 
 • Tư vấn đầy đủ về việc mua phần mềm, bản quyền và phần cứng
 1. Lựa chọn phần cứng và công cụ cho việc quản lý quy trình máy bàn hoặc máy chủ
 2. Tư vấn đầy đủ cho việc cấp bản quyền giải pháp
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện 
 • Tích hợp dữ liệu do những công cụ này cung cấp cho hệ thống của doanh nghiệp
 • Thử nghiệm sản xuất
 • Đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: