Các Giải pháp

Ảo hóa

Ảo hóa là một công nghệ ngày nay hầu hết mọi tổ chức đều áp dụng. Việc giảm giá phần cứng và cải tiến các sản phẩm ảo hóa phần mềm đã góp phần làm dân chủ hóa công nghệ này, công nghệ nếu sử dụng đúng cách, có thể giảm chi và do đó kiểm soát cơ sở hạ tầng tốt hơn.

Lĩnh vực Công
 • Tư vấn cơ sở hạ tầng hỗ trợ CNTT cho việc lựa chọn công nghệ ảo hóa phù hợp nhất
 • Tư vấn đầy đủ về việc mua phần mềm, bản quyền và phần cứng
 1. Lựa chọn phần cứng và công cụ trong việc quản lý, bảo vệ và sao lưu môi trường ảo hóa
 2. Tư vấn đầy đủ cho việc cấp bản quyền giải pháp
 • Cung cấp Dịch vụ Chuyên nghiệp về thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện
 • Thử nghiệm sản xuất 
 • Chuyển đổi từ môi trường thực tế sang môi trường ảo hóa
 • Đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm bảo trì chính
 • Hỗ trợ và bảo trì - các phương án lựa chọn hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương

Lọc các chương trình khuyến mại Các Giải pháp

 • Thông tin liên lạc
 • Vietnam, HCMC
  • Viet Dragon Tower,7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   Tel: (+84 8) 667 87766
   (+84 8) 382 79039
   (+84 8) 382 91939

  • Song Hong Building, 9th Floor, 165 Thai Ha Road, Hanoi, Vietnam
   Tel: (+84 4) 625 37348
   (+84 4) 625 37346

Tin tức: